Sida 5 visas nu av  12 sidor.
sid 1.   sid 2.   sid 3.   sid 4.   sid 5.  sid 6.   sid 7.   sid 8.  
sid 9.   sid 10.   sid 11.   sid 12.Moster behöver inte denna bild,  få se om man trycker shift och delete. Nu försvann  bilden. Elin maj 2006 Elin och Carro maj 2006 Elin och Josefina maj 2006 Student Caroliné Elin på pass. Mormor, Elin och Morfar.